تبلیغات

ناشنوایان دیگر نگران نباشند

آرمان شرق:“دنیس ربریکو”(Denis Rebrikov) دانشمند روسی اخیراً اعلام کرده است قصد دارد با کمک مهندسی ژنتیک کاری انجام دهد تا فرزندان افراد نا...

سلامت - پایگاه خبری آرمان شرق