تبلیغات

بیانیه پرستاران خطاب به مردم ایران

آرمان شرق: انجام سرم تراپی و تزریقات وریدی با تعرفه پزشکی که هم اکنون در مراکز درمانی با قیمت حدود ۸۰ هزار تومان برای شما محاسبه و توسط شما یا بیمه‌ ش...

سلامت - پایگاه خبری آرمان شرق