آرمان شرق: الناز شاکردوست نوشت: با شوالیه ادب و هنر، بانو “لیلى گلستان. او که آگاهىِ ناب است… با او سخت کوشى را مى شود آموخت و زن بودن را، جنگیدن بدون نیزه وسپر! زمستانِ ١٣٩٧_ دهمین حراج هنرهاى معاصر تهران