سعید حجاریان، تئوریسین اصلاح‌طلب در توییتی از مرگ اصلاحات صندوق‌محور سخن گفت.
شکست انتخاباتی اصلاح طلبان همچنان واکنش های را در پی دارد.منتقدان حمایت از عبدالناصر همتی در انتخابات اصلاح طلبان حامی همتی را در به شدت سرزنش کردند و انتقاد قرار داده اند.
در همین رابطه سعید حجاریان در توئیت
«اصلاحات صندوق محور مُرد! اما قبل از تدفین شکوهمند باید به اتاق تشریح برده شود تا علت مرگ روشن شود. آیا مرگ به علت کهولت سن بوده است یا می توان رد پای قاتل یا قاتلانی را پیدا کرد؟»