تبلیغات

زمستان سختی در پیش است

هر کشوری هر نوع واکسن تاییده شده‌ای که دارد موثر است و باید تزریق کرد چرا که باید سطح ایمنی دنیا بالا برود. ...

اورژانس اجتماعی - پایگاه خبری آرمان شرق