تبلیغات

سکونت ۱۰۰۰ گورخواب در سیستان+ عکس

آرمان شرق: سکونت ۱۰۰۰ گورخواب سیستانی در خانه اموات +عکس به گزارش امتداد، اوایل زمستان سال ۹۵ بود که خبر گورخوابی چندین زن و مرد کودک در جنوب تهران تی...

اورژانس اجتماعی - پایگاه خبری آرمان شرق