آرمان شرق:اتحادیه فوتبال انگلیس هوادار تاتنهام را که در داربی شمال لندن توهین نژادپرستی کرده بود جریمه کرد.

به گزارش آرمان شرق و به نقل ازایسنا  در بازی آرسنال و تاتنهام در داربی شمال لندن وقتی امریک اوبامیانگ گلزن گابنی آرسنال موفق شد دروازه تاتنهام را باز کند، یکی از هواداران رقیب پوست موز به طرف او پرت کرد.

آوروف پانتلی ۵۷ ساله که هوادار تاتنهام است به انجام این کار در دادگاه اعتراف کرد ولی هرگونه اقدام نژادپرستانه را رد و عنوان کرد که فقط می‌خواسته چیزی به سمت او پرتاب کند که برابر هواداران تاتنهام شروع به خوشحالی کرده بود ولی دادگاه این صحبت‌ها را نپذیرفت و عنوان کرد که این اقدام، توهین نژادپرستی را در خود داشته است.

دادگاه این هوادار را چهار سال از حضور در ورزشگاه محروم و به پرداخت ۵۰۰ پوند جریمه نقدی محکوم کرد.