آرمان شرق: ستاره سینمای بالیوود کودک سرطانی آنان را فرشتگان روی زمین نامید و شجاعت و قدرت آنان را در مبارزه با بیماری سرطان تحسین کرد.

ستاره سینما در  جمع کودکان سرطانی+عکس

AndroidOnlineNewsImage (3)
AndroidOnlineNewsImage (2)