تبلیغات

آمریکا و اروپا اختلاف نظر دارند

آرمان شرق:رییس گروه رییس گروه موسوم به اقدام ایران و نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در خصوص اختلاف‌نظر آمریکا و اروپا بر سر ایران و منزوی شدن ...

بین الملل - پایگاه خبری آرمان شرق