تبلیغات

کوتاه ترین وصیت نامه جهان!/تصویر

آرمان شرق: شهید احمدرضا احدی، نفر اول کنکور رشته تجربی در سال ۱۳۶۴، وصیتنامه خود را در چند جمله کوتاه خلاصه کرده است. احمدرضا احدی آبان ماه سال ۱۳۴۵ د...

حوادث - پایگاه خبری آرمان شرق