تبلیغات

نیازمند حمایت از ظریف هستیم

آرمان شرق:یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی هجمه‌ها نسبت به وزیر خارجه در روزهای گذشته گفت که در شرایط فعلی تحریم و تهاجم علیه ملت ...

دولت - پایگاه خبری آرمان شرق