ضرغامی در پیامی انتقادآمیز نوشت: متاسفانه بخشی از جریان قدرت، هنوز فرق فرصت و تهدید را نمی داند و هرگونه سرمایه‌ی اجتماعی را “تهدید” تصور می‌کند! آن ها، آدم‌ها و جریان‌های فاقد سرمایه اجتماعی را “مطمئن ” و “فرصت” تلقی می‌کنند.
ضرغامی: بخشی از جریان قدرت، هنوز فرق فرصت و تهدید را نمی داند

به گزارش جماران؛ عزت الله ضرغامی در حساب توییتر خود نوشت: «برخی آدم‌ها سرمایه ی اجتماعی هستند و باید حفظ و قابل بهره‌برداری شوند.

متاسفانه بخشی از جریان قدرت، هنوز فرق فرصت و تهدید را نمی داند و هرگونه سرمایه‌ی اجتماعی را “تهدید” تصور می‌کند!
آن ها، آدم‌ها و جریان‌های فاقد سرمایه اجتماعی را “مطمئن ” و “فرصت” تلقی می‌کنند.»