تورم خرداد ماه با ۱.۸ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۲.۵ درصد رسید. این اتفاق سبب شد تا نرخ تورم میانگین به ۴۳ درصد برسد که بالاترین میزان این متغیر در یک دهه اخیر بوده است

به گزارش اقتصادنیوز، نرخ تورم ماهانه در خرداد ماه برابر ۲.۵ درصد بوده است. مقایسه آمار نشان میدهد پس از افت موقتی که در اردیبهشت ماه حاصل شده بود دوباره قیمتها افزایش یافته و روند رو به رشد گرفته اند. نرخ تورم میانگین نیز که نشان دهنده تغییرات قیمتی در یک سال منتهی به ماه مدنظر بوده در این ماه به بالاترین میزان خود در یک دهه اخیر رسیده و رکورد دیگری به ثبت رسانده است.

مرکز آمار در گزارشی از وضعیت تورمی خرداد ماه به بررسی نرخ تورم دربازه نقطه ای، متوسط و ماهانه پرداخته است.
افزایش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

مرکز آمار ایران در بخش اول گزارش وضعیت نرخ تورم نقطه ای در آخرین ماه بهار را شرح داده است.منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. این رقم در خرداد ماه ١٤٠٠ به عدد ٤٧,٦ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٧.٦ درصد بیشتر از خرداد ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

بر اساس برآورد این نهاد، نرخ تورم نقطه ای در خرداد ۱۴۰۰ در مقایسه با ماه قبل ۰.۷ واحد درصد افزایش پیدا کرده که این افزایش بیشتر متاثر از رشد قیمتهادر خوراکی ها و آشامیدنی ها بوده است. چرا که نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی¬ها و دخانیات» با افزایش ١.٢ واحد درصدی به ٦٢.٣ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠.٥ واحد درصدی به ٤٠.٨ درصد رسیده است.

در مقایسه این نرخ در دو بافت شهری و روستایی نیز مشاهده می شود بیشترین افزایش به شهر ها تعلق داشته است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٤٦,٩ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٥١.٥ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

دومین بخش در گام بعدی مورد بررشی در گزارش مرکز آمار نرخ تورم ماهانه بوده است.منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه خرداد ١٤٠٠ به ٢,٥ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٨ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٣.٢ درصد و ٢.٢ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٢,٥ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١.٨ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢.٦ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.٩ واحد درصد افزایش داشته است.

به عبارت دیگر در این ماه تورم شهر ها و روستا ها موازی یکدیگ و شانه به شانه هم افزایش پیدا کرده است.
افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

اما بررسی نرخ تورم سالانه آخرین تصویر کلان از وضعیت تورم در خرداد ماه است.منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه خرداد ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٣,٠ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٢.٠ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٤٢,٥ درصد و ٤٥.٦ درصد است که برای خانوارهای شهری ٢.٠ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ٢.٤ واحد درصد افزایش داشته است.
تغییرات قیمت ها در ماه جاری

در کنار تصویر کلان مرکز آمار به محاسبه تغییرات قیمت گروه های مختلف کالایی نیز پرداخته است. این بررسی در دو بخش خوراکی و غیر خوراکی منعکس شده است.در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (گوجه فرنگی، سیب‌زمینی و بادمجان)، گروه «میوه و خشکبار» و گروه «قند، شکر و شیرینی» (بستنی پاستوریزه، نبات و شکر) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، گروه «پوشاک و کفش»، گروه «کالاها و خدمات متفرقه» (طلای ١٨ عیار و دستمال کاغذی) و گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.همچنین در این ماه، گروه «ارتباطات» (دستگاه تلفن همراه) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.

بار تورم روی دوش دهک ها

در گزارش مرکز آمار جامعه ایران به ده دهک تقسیم می شود و بار تورم در هر دهک به طور جداگانه محاسبه شده است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در مقطع مورد بررسی نشان می دهد:بیشترین درصد تغییر ماهانه نرخ تورم در کم بضاعت ترین دهک جامعه رخ داده است. این مرکز می گوید:دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در خرداد ماه ١٤٠٠ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٤٢,٣ درصد برای دهک ششم تا ٤٩.١ درصد برای دهک دهم است.