اولين نشست خبري سيدابراهيم رييسي در قامت رييس‌جمهوري منتخب دولت سيزدهم، ديروز با حضور اصحاب رسانه‌ برگزار شد. نشست خبري يك ساعته‌اي كه البته هيچ شباهت و قرابتي به نشست خبري يك كانديداي پيروز نداشت. احتمالا همه ما انتظار داريم كه رييس‌جمهوري منتخب در اولين نشست خبري خود، همچون يك پيروز واقعي در رقابتي جدي ظاهر شود اما در لحن و بيان و اظهارات و مجموعه كنش‌هاي آقاي رييسي نشاني از پشتوانه ۶۲درصدي آراي اخذ شده در انتخابات ۲۸ خرداد جاري ديده نمي‌شد. گويي ما با يك نامزد پيروز انتخابات روبه‌رو نبوديم و اين در چهره و بيان و رويكرد‌هاي ايشان مشهود مي‌نمود. از سويي نشست خبري كه به عنوان اولين نشست خبري نامزد پيروز انتخابات رياست‌جمهوري برگزار شد، در سطح و در حد انتظارات موجود در جامعه و در ميان اهالي رسانه نبود. علي‌القاعده اين نقد به ايشان يا بهتر است بگوييم به تيم آقاي رييسي وارد است كه چرا زمان بهتري را براي اين نشست خبري انتخاب نكردند تا بتوان در فرصت كافي و با سازوكاري بهتر نشست خبري برگزار كرد كه تعداد بيشتري از اهالي رسانه بتوانند پرسشگري كرده و همچنين سوالات متنوع و در حوزه‌هاي مختلف مطرح شود. نشست‌هاي خبري در سطح سران قوا و مقاماتي در اين رده و پرسش‌ها و پاسخ‌هايي كه در آن رد و بدل مي‌شود، هم بسيار مورد توجه رسانه‌ها و كنشگران داخلي و خارجي قرار مي‌گيرد و هم از سوي اهالي رسانه و تحليلگران تحليل مي‌شود و البته اظهارات در اين‌گونه نشست‌ها عمدتا تبعات جدي براي كشور به دنبال خواهد داشت. به هر روي به نظر مي‌رسيد كه آقاي سيد ابراهيم رييسي آن‌طور كه بايد و شايد در قامت رييس قوه مجريه حاضر نشد، نسبت به مباحث تسلط كافي نداشت و اغلب سوالات را با كلي‌گويي پاسخ مي‌داد و خبري از پاسخ روشن و شفاف به جز در مواردي خاص نبود وبنابراين مي‌توان گفت بخش عمده‌اي از اين نشست خبري اساسا براي دنبال‌كنندگان جذابيت لازم را نداشت. علاوه بر اين در پاسخ به سوالات خبري از ارايه راهكار مشخص يا راهبرد معين هم ديده نمي‌شد. بنابراين پاسخي به نگراني اذهاني كه با حساسيت اين وقايع را دنبال مي‌كنند نيز به همراه نداشت. در يك كلام شايد بتوان گفت كه اين نشست خبري هيچ ويژگي خاصي نداشت.

يعني نه در لحن و بيان و نه در رويكرد و راهكار انتظارات را برآورده نكرد. هيچ اتفاق جديدي براي خبرنگاران يا جامعه خبري و سخن جديدي بر زبان آورده نشد. به جز اينكه اين نشست در فرم هيچ ويژگي خاصي نداشت؛ در محتوا نيز همين‌طور بود. اغلب سوالات در حوزه سياست خارجي و اقتصاد بود و اشاره‌هايي گذرا به مسائل داخلي يا حقوق شهروندي و گذشته آقاي رييسي نيز صورت گرفت. در حوزه سياست خارجي ابراهيم رييسي همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد پاسخ داد و در ساير حوزه‌ها هم به كلي‌گويي روي آورد. البته نبايد فراموش كرد كه ايشان هيچ‌وقت مدير اجرايي نبوده و بيشتر در حوزه قضايي فعاليت كرده، ‌بنابراين طبيعي است كه به زمان بيشتري نياز دارد تا اطلاعات خود را جهت پاسخ‌دهي تكميل كند و به آن جامعيت بخشد. البته سوالات بسياري در اين نشست مغفول مانده كه مباحث اجتماعي، سياست داخلي و البته كرونا از جمله محورهايي بود كه در نشست ديروز به آن توجهي نشان داده نشد. شايد بتوان گفت يكي از نكات مثبتي كه در اين نشست مطرح شد قولي بود كه آقاي رييسي به اصحاب رسانه داد. به نظر مي‌رسد دست‌كم تا ماه‌ها و سال ابتدايي فرآيند ارتباط با رسانه‌ها به همين منوال پيش برود كه بايد اين موضوع را به فال نيك گرفت و اميدوار بود كه در آينده فرصت بيشتري براي ارتباط ميان رييس‌جمهوري و اهالي رسانه فراهم شود.

منبع:اعتماد/محمدجواد حق‌شناس