تبلیغات

رویارویی مبارک و مرسی در دادگاه

آرمان شرق: حسنی مبارک در جلسه شهادت در پرونده حمله به زندان‌های مصر در جریان انقلاب سال ۲۰۱۱ که محمد مرسی و رهبران اخوان المسلمین متهمان اصلی آن هستند...

آفریقا - پایگاه خبری آرمان شرق