تبلیغات

نتیجه بسیار ضعیف تیم ملی در جام جهانی

آرمان شرق:در پایان دور دوم رقابت های والیبال قهرمانی جهان ۲۰۱۸ شش تیم راه یافته به دور سوم مشخص شدند و تیم‌ ملی ایران‌ هم با حذف در این مرحله در رده س...

ورزش های توپی - پایگاه خبری آرمان شرق