تبلیغات

مصطفی مهرآیین در گفتگو با آرمان شرق:

خانواده با ثبت اسم در شناسنامه شکل نمی گیرد/اعتیاد آسیب اجتماعی نیست/باید به دنبال ریشه های انحطاط مسیر ازدواج بگردیم/افراد احتیاج به فضای سرپیچی دارند!

آرمان شرق-علیرضا پورحسین:معضلات اجتماعی از همان هنگام پدید آمدن کلونی های اولیه انسانی تا امروز و تا فرداها گریبان گیر جوامع مختلف بوده و هست اما با ت...

آسیب های اجتماعی - پایگاه خبری آرمان شرق