تبلیغات

اظهارات جلیلی در مورد فضای مجازی

آرمان شرق: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار دانشجویان گفت: اردوی وزارت‌خانه‌ای برگزار کنید و برای موضوعات کاریِ یک وزارت‌خانه، مشکلات پیش روی آن را ...

دانشجویی - پایگاه خبری آرمان شرق