تبلیغات

صنعت هسته ای ما وابسته به کسی نیست

آرمان شرق:صالحی درباره اظهارات جان بولتون درباره ایران مبنی بر اینکه اطلاعات غلط به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده، گفت: مگر آقای بولتون حرف راست هم...

امنیتی و دفاعی - پایگاه خبری آرمان شرق