تبلیغات

روزنامه همبستگی تعطیل شد

آرمان شرق : سردبیر روزنامه همبستگی از تعطیلی این روزنامه خبر داد. به گزارش آرمان شرق به نقل از خبرنگار رسانه خبرگزاری فارس ، امیرعباس نخعی سردبیر روزن...

روزنامه نگاری - پایگاه خبری آرمان شرق