عیسی شریفی نه در هیبت یک پاسدار بلکه به عنوان قائم مقام وقت شهردار تهران پرونده‌اش در مرجع قضایی مورد بررسی است.
جزئیاتی جدید از پرونده عیسی شریفی: ۱۸۰ جلد کیفرخواست باقی مانده

با پایان شورای شهر پنجم دیگر خبری از پیگیری نتایج تحقیق و تفحص از قرار دادهای شهرداری و شرکت رساتجارت وابسته به بنیاد تعاون سپاه نبود . علیرضا زاکانی شهردار منتخب شورای ششم در روز رای گیری به خبرنگار اقتصادنیوز گفته بود که در خصوص برخورد با فساد تبعیضی قائل نیست اما شنیده است که بسیاری از یافته های این تحقیق و تفحص شایعه است .

اما روز گذشته دوباره این پرونده بازگشایی شد. محمدقائمی، نماینده حقوقی هلدینگ یاس در زمان مدیریت سعید محمد در مناظره توییتری با محمدسعید احدیان دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس شورای اسلامی اطلاعاتی جدیدی از این پرونده افشا کرد. او در توئیت های خود علاوه بر یکسری نکات خبری سئوال های مطرح کرد که ابعاد این پرونده را عجیب تر کرد. برای نمونه از فروختن بوستان جوانمردان به عنوان یکی از موارد این پرونده سخن گفت./اقتصاد نیوز