پناهیان به نماینده های مجلس در مورد وزیر بهداشت

علیرضا پناهیان واعظ مشهور در رابطه با انتخاب وزیر بهداشت دولت سیزدهم خطاب به نماینده ها گفت: مجلس به وزیری که متعهد به طب سنتی نیست، رأی ندهد!

او با اشاره به اینکه بعضی ها معتقدند مافیا مانع استفاده از از طب سنتی است تلویحا اذعان کرد که در صورت استفاده از این طب روزانه ۵۰۰ فوتی کرونایی نداشتیم.!/جماران