آرمان شرق-گروه بین الملل:قطعاً برای کاراکاس بهترین و عقلانی ترین سناریو آن است که به سمت براقری روابط با آمریکایی‌ها برود. البته باز هم تاکید می کنم مشابه همین وضعیت برای ایران نیز وجود دارد. ما هم می توانیم با مذاکره با آمریکایی ها و احیای برجام و با کمترین هزینه دوباره روابط اقتصادی و تجاری خود را گسترش دهیم منوط به اینکه این سیاست خارجی هزینه زا، تنش زا و بی فایده را کنار بگذاریم. البته همه اینها مشروط به آن است که ایران تعدیل سیاست خود را تا قبل از سفر جو بایدن به عربستان سعودی در دستور کار قرار دهد.

راه رفته را نباید دوباره رفت / مادورو، تهران را به واشنگتن می فروشد!