تبلیغات
ما قبل از مذاکره به دنبال معامله هستیم/به نظر من باید هر چه زودتر با آمریکا مذاکره کنیم!/حل مسئله ایران ده‌ها برابر کره برای ترامپ اهمیت بیش‌تری دارد/دو انتظار عربستان از ترامپ عملی نشده/ما در برجام غفلت کردیم و ترامپ خلاف قوانین آمریکا عمل نکرد
دکتر علی بیگدلی در گفت و گو با آرمان شرق:

ما قبل از مذاکره به دنبال معامله هستیم/به نظر من باید هر چه زودتر با آمریکا مذاکره کنیم!/حل مسئله ایران ده‌ها برابر کره برای ترامپ اهمیت بیش‌تری دارد/دو انتظار عربستان از ترامپ عملی نشده/ما در برجام غفلت کردیم و ترامپ خلاف قوانین آمریکا عمل نکرد

خاورمیانه - پایگاه خبری آرمان شرق