تبلیغات

جسد صدام را گور به گور کردند

آرمان شرق:یک منبع نزدیک به خانواده صدام مدعی شده است که نیروهای حشد شعبی قصد نبش قبر دیکتاتور سابق عراق را داشته و به همین منظور آنها جسد وی را شبانه ...

آسیا - صفحه ۴۴ از ۴۵ - پایگاه خبری آرمان شرق