• امروز : چهارشنبه - ۱۳ مهر - ۱۴۰۱
  • برابر با : Wednesday - 5 October - 2022
6
شنبه؛ آخرین فرصت کاهش قیمت شرکت‌های لوازم خانگی است

افزایش ۲۰۰درصدى محصولات لوازم خانگى/آیا توافق وین قیمت ها را کاهش می دهد؟

  • کد خبر : 92452
  • 21 بهمن 1400 - 16:16
افزایش ۲۰۰درصدى محصولات لوازم خانگى/آیا توافق وین قیمت ها را کاهش می دهد؟

آرمان شرق-گروه اقتصاد: از فروردین ســال ۹۹ تا فروردین سال جارى قیمت لوازم خانگى ۲۰۰ درصد افزایش داشــته اســت .نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار داشت: با به نتیجه رسیدن مذاکرات، باز شدن راه‌های بانکی برای پرداخت و تسهیل در تولید می‌توانیم در این حوزه شاهد رشد باشیم. حتی یک گام جلوتر می‌تواند به تاسیس خط‌های تولید جدید بیانجامد.

آرمان شرق-گروه اقتصاد: از فروردین ســال ۹۹ تا فروردین سال جارى قیمت لوازم خانگى ۲۰۰ درصد افزایش داشــته اســت .نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار داشت: با به نتیجه رسیدن مذاکرات، باز شدن راه‌های بانکی برای پرداخت و تسهیل در تولید می‌توانیم در این حوزه شاهد رشد باشیم. حتی یک گام جلوتر می‌تواند به تاسیس خط‌های تولید جدید بیانجامد.

محمدحسین اسلامیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام اظهار کرد: بازار لوازم خانگی شامل دو دسته کالا می‌شود، کالاهای ایرانی که ۸۰ درصد مواد اولیه آنها در داخل تامین شده و ۲۰ درصد هم از مواد اولیه وارداتی استفاده می‌شود؛ یک بخش هم کالاهای وارداتی هستند. به نظرم اگر توافقی صورت بگیرد، اینگونه نیست که سریعا قیمت لوازم خانگی داخلی کاهش پیدا کند.

وی افزود: مسلما مدت زمانی طول می‌کشد تا تولیدکنندگان بتوانند قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خود را به قیمت مناسب‌تر و باثبات‌تری خریداری کند. باید به تولیدکنندگان زمان داد تا بتوانند این مقدمات را مهیا کنند. گرچه با حل مشکلات بانکی مسلما زمان کمتری از شرایط فعلی برای خرید و واردات قطعات و مواد اولیه نیاز است.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: به جز تحریم‌ها عوامل دیگر مانند قیمت‌های جهانی، قیمت‌ حمل و نقل و … تاثیرگذار هستند اما با به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها در درازمدت قیمت تامین مواد اولیه کاهش پیدا کرده و تولیدکنندگان نیز می‌توانند قیمت کالاهای تولیدی خود را کاهش دهند.

وی اضافه کرد: اینکه واردات لوازم خانگی خارجی انجام شود یا نه بستگی به سیاست‌گذاری‌های کلی دارد اما احتمالا برای رفع کسری در بازار و مازاد تقاضا واردات انجام شود. اما آنچه مسلم است با به نتیجه رسیدن مذاکرات، باز شدن راه‌های بانکی برای پرداخت و تسهیل در تولید می‌توانیم در این حوزه شاهد رشد باشیم. حتی با یک گام جلوتر می‌تواند به تاسیس خط‌های تولید جدید بیانجامد.

اسلامیان خاطرنشان ساخت: بازار لوازم خانگی در رکود سنگینی است. همچنان انبارهای کارخانجات و توزیع‌کنندگان پر از کالا است و خریداری وجود ندارد. علت این موضوع در مرحله اول نبود قدرت خرید است اما خریداران هم منتظر هستند تا در نتیجه این مذاکرات قیمت لوازم خانگی کاهش پیدا کند.

وی افزود: البته این مازاد عرضه باعث کاهش قیمت نمی‌شود چراکه قیمت تمام شده مشخص است، ممکن است که تولیدکننده از سود خود کم کند اما هیچ کسی حاضر نیست کالای خود را کمتر از قیمت تمام شده بفروشد. ضمن اینکه لوازم خانگی هم کالایی نیست که تاریخ انقضا داشته باشد.
در حالى که در چند سال گذشته با هدف حمایت از صنعت لوازم خانگى داخلى از واردات کالاى خارجى به کشــور ممانعت شد اما در طول این ســال ها این صنعت نتوانست انتظار مصرف کننده را برآورده کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از شیراز بى‌کیفیتى برخی تولیدات داخلی لوازم خانگی در کنار افزایش قیمت برخى از این محصــولات نشــان مى‌دهد که این صنعت نتوانســته در طول این سال‌ها در بازار به هدفى که تعیین شده بود، دست یابد.

از ســال ۹۷ و براساس ســند برنامه ششم توســعه واردات لوازم خانگى به کشور نیز ممنوع و به نوعى عرصه فعالیت براى تولیدکننده داخلى بیــش از پیش فراهم شــد.

درحالى که انتظار مى‌رفت این صنعت در سال های اخیر با توجه به تشویق به تولید داخلی ارتقاء یابد امــا در ادامه نه تنها کیفیــت محصولات خانگى ارتقــاء پیــدا نکرد بلکــه با همان شــرایط، دچار افزایش قیمت هم شد. در ابتدا همین ممنوعیت واردات لــوازم خانگى کافى بود که بســیارى از تولیدکنندگان داخلى با سوءاستفاده از این فرصت قیمت لوازم خانگى را افزایش دهند.

مشاهدات میدانى در بازار لوازم خانگى نشان مى دهد که در این بازار به صورت سلیقه اى رفتار مــى شــود و افزایــش قیمت هــا ادامــه دارد و تولیدکننــدگان هــر بار اقدام بــه افزایش قیمت مــى‌کنند که این موضــوع در کنار قاچاق لوازم خانگــى، بازار این محصــول را همچنان بى‌ثبات نگه داشته است.

قیمت لوازم خانگى بدون ضابطه گران مى شود

در این باره جمشــید اســدزاده، نایب رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگى شــیراز مى‌گوید: در حالى که ســازمان حمایت از حقوق مصرف کننده باید قیمت‌ها را تعیین کند مشخص نیست بر چه مبنایى قیمت لوازم خانگى توسط تولیدکنندگان افزایش مى یابد.

وى با بیان اینکه باید قیمت تمام شــده محصولات مشخص و شفاف باشــد، عنــوان مى کند: هیــچ ضابطــه اى در این زمینه وجــود ندارد و تولیدکنندگان لوازم خانگى به شدت قیمت محصولات را افزایش مى دهند.

اسدزاده ادامه مى‌دهد: این درحالى است که باید براى قیمت گذارى ضابطه‌اى باشد اما می بینیم که تولید کنند‌گان دلبخواهانه قیمت‌هارا افزایش مى دهند و از هیچ اصلى در قیمت گذارى پیروى نمى‌شود.

افزایش ۲۰۰درصدى محصولات لوازم خانگى طى یک‌سال

نائب رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگى شــیراز با بیان اینکه از فروردین ســال ۹۹ تا فروردین سال جارى قیمت لوازم خانگى ۲۰۰ درصد افزایش داشــته اســت، بیان مى کند: به عنوان مثال قیمت یخچال فریز تولید داخل ،فروردین ماه سال گذشته با قیمت ۳ میلیون و ۸۰۰ هزارتومــان عرضه مى شــد اما امسال و در فروردین ســال جارى ۹ میلیون و۸۰۰ هزار تومان قیمت گذارى شده است.

به گفته اســدزاده قیمت ها در بازار لوازم خانگى نشــان مى‌دهد که در واقع حمایتى از مصرف کننده نمى شود و تولید کننده نرخ محصولات را تعییــن مى کند.

قاچاق لوازم خانگی

وى ادامه مى دهد: تولید کننده داخلى تا مســئله‌اى پیش بیاید قیمت‌ها را افزایش مى دهد و اگر امکان صادرات باشــد ضمن اینکــه محصول را صادر مى کند قیمت همان محصــول را در بازار داخل افزایش مى دهد.

اسدزاده با اشاره به اینکه با وجود ممنوعیت واردات لوازم خانگى، بخشى از این محصولات از جنوب اســتان فارس و به صورت قاچاق وارد مى شــود، ابراز مى کند: وضع کالاى قاچاق مشخص است اما به نظر می رسد مشکلات بیشتر مربوط به تولیدات داخلی باشد.

عـدم شـفافیت و ممانعـت از درج قیمت محصـولات لوازم خانگى

بازار آشــفته لوازم خانگى درحالى اســت که بنا بود تولیدکنندگان لوازم خانگى از اول بهمن ماه قیمت تولیدکننده را بر روى محصولات خود درج کنند تا از این طریق قیمت گذارى در این کالا منطقى شود و مانع از سردرگمى مصرف کنندگان و گران فروشى ها شود.

اما مقاومت تولیدکنندگان در اجراى این مصوبه باعث شــده هنوز این موضوع اجرایى نشــود و حتى پیشنهاد درج قیمت به روى لوازم خانگى با تغییراتى نیز روبه رو شود به نحوى که تولید کنندگان پیشنهاداتى را براى تغییر در اجراى طرح به سازمان حمایت اعلام کرده اند که براساس آن قیم‌تها در مراکز توزیعى در معرض دید مصرف کننده قرار مى گیرد. از سوی دیگر عدم شفافیت در بازار لوازم خانگى منجر به گلایه شاغلان این حوزه هم شده است.

ثابت قدم از فروشندگان لوازم خانگى در شیراز مى گوید: زمانى که واردات کالاى خارجى ممنوع شــد، شاهد عرضه بیشتر تولیدات داخلى در بازار بودیم و با وجود اینکه مردم و فروشندگان از کالاهاى داخلى حمایت کردند اما تولید کنندگان در این عرصه همراهى خوبى نداشتند.

وى ادامــه مــى دهد: درحالــى تولیدات داخلى از نظــر کیفیت هیچ گونه تغییرى نداشــته اســت که خریــدار باید براى خرید کالایى مشــابه هزینه بیشــترى نســبت به قیمت مــاه قبل پرداخت کنــد و این موضــوع منجر به نارضایتى و بى میلى نســبت به کالاهــاى تولید داخل مى شود.

ثابــت قدم مى گوید: بنابراین بســیارى ترجیح مى دهند کالاى خارجى قاچاق را خریدارى کنند که این هم نتیجه عملکرد نامناســب تولیدکننــدگان و عدم حمایت از حقوق مصرف کننده است.

به گــزارش ایلنا افزایش قیمت لــوازم خانگى تولیــد داخل در کنــار ممنوعیت واردات و افزایش روند قاچاق لوازم خانگى نشــان دهنده ضرورت اتخاذ سیاســتى روشــن در این صنعت اســت. روندى که ضمن ایجــاد بســتر لازم براى حمایــت از صنعتگــر داخلى بتواند بــا تخلفاتى همچــون افزایــش قیمت‌هــاى بــى ضابطــه برخــورد و از ورود کالاى بى کیفیت به بازار خوددارى کند.

دو روز دیگر تا پایان مهلت کاهش قیمت لوازم خانگی

رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: براساس هماهنگی‌های انجام شده با وزارت صنعت ، شنبه هفته آینده، آخرین فرصت کاهش قیمت شرکت‌های لوازم خانگی است.

به گزارش صدا و سیما، اکبر پازوکی اظهار داشت: برخی شرکت‌های لوازم خانگی، در ماه‌های گذشته اقدام به افزایش ۸ تا ۱۲ درصدی قیمت لوازم خانگی کرده بودند، اما پس از اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قیمت‌ها را به نرخ‌های قبلی شان برگرداندند، جز یک شرکت لوازم خانگی که همچنان بر قیمت‌های جدید خود پافشاری می‌کند و قیمت‌هایش را به قیمت‌های قبلی برنمی گرداند.

وی گفت: با هماهنگی‌های انجام شده با وزارت صنعت، شنبه؛ آخرین فرصت کاهش قیمت شرکت‌های لوازم خانگی است و چنانچه قیمت‌ها را کاهش ندهند با این شرکت‌ها برخورد خواهد شد.

لینک کوتاه : https://armanshargh.ir/?p=92452

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.