اقتصاد نیوز : بازارهای جهانی فعالیت هفتگی خود را آغاز می‌کنند و فعالان بازار سکه روند قیمتی طلای را به دقت زیر نظر خواهند داشت.
سکه مرز حساس را از دست داد
قیمت سکه امامی در روز گذشته افت شدیدی داشت و نسبت به نرخ عصر روز پنج‌شنبه بیش از ۵ درصد افت کرده بود. افت جهانی قیمت طلایکی از عوامل مهم افت قیمت سکه به‍‌ شمار می‌رفت. عصر روز گذشته سکه روی ۱۰ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان قرار داشت. صبح امروز باز هم افت کرده و روی قیمت ۱۰ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان قرار گرفت.
قیمت سکه در طول معاملات امروز افزایش یافت تا بخشی از افت روز گذشته را جبران کند. مرز ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای سکه مهم تلقی می‌شد. سکه در همان ابتدای امر بالای این مرز قرار گرفت و در بخش عمده روز این مرز را حفظ کرد، اما در ساعت ۵ عصر آن را از دست داد و روی ۱۰ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان قرا رگرفت.