همتی را نصرت می‌کنیم تا ردای رییسی بپوشد ‌و چشم خلایق به جمال عبد‌الناصر روشن شود. و درود بر آینده‌سازان باد

اعتمادآنلاین| عبدالکریم سروش، چهره شناخته‌شده روشن‌فکری دینی، نوشته: «بر میرحسین روشن‌رای درود می‌فرستیم و با الهام از کروبیان صندوق‌های رای را تنها و تهی نمی‌گذاریم.

به رضایی رضایت نمی‌دهیم و دلیلی در انتخاب جلیلی نمی‌بینیم. قاضی را به بازی نمی‌گیریم و مهرعلیزاده را در دل نمی‌نشانیم و زاغانی چون زاکانی را از درمی‌رانیم.