مجتبی توانگر و ابراهیم رضایی دو نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر حیدر مصلحی او را نفوذی جریان انقلابی و سخنان او را «مشکوک» معرفی کردند.

مجتبی توانگر و ابراهیم رضایی دو نماینده مجلس یازدهم در واکنش به اظهارات اخیر حیدرمصلحی او را نفوذی جریان انقلابی و سخنان او را «مشکوک» معرفی کردند.

به گزارش دیده‌بان ایران، مجتبی توانگر و ابراهیم رضایی دو نماینده مجلس یازدهم در واکنش به اظهارات اخیر حیدرمصلحی او را نفوذی جریان انقلابی و سخنان او را «مشکوک» معرفی کردند.

احمدی نژاد در دوره ریاست جمهوری خود درصدد برکناری وزیر اطلاعات بود اما با برخورد قاطع رهبری روبرو شد. ظاهرا با افزایش احتمال حضور رئیسی؛ نمایندگان اصول گرا با توجه به اطرافیان کاندیدای انقلابی ناچار هستند خود را با احمدی نژاد همسو کنند.