به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا دویست و هفدهمین شماره ماهنامه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی فکه به بررسی عملکرد دولت ها و وضعیت مشارکت مردم در ۱۲ دوره انتخابات ریاست جمهوری پرداخت که در این مقاله آمده است: در کشورهایی که نوع حکومتشان متکی به آرای مردم است، مشارکت سیاسی در انتخاب رهبران سیاسی (رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و…) یکی از پایه های بسیار مهم قدرت محسوب می شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که اساس آن بر مردم سالاری دینی پایه ریزی شده، مشارکت مردم در انتخابات بسیار مهم و از ارکان قدرت حکومت است. در میان انتخابات هایی که در کشور ما برگزار می شود، انتخابات ریاست جمهوری به دلیل اهمیت ویژه ای که این قوه دارد، از جایگاه مهم تری برخوردار است. زیرا سکان عرصه اجرا و اساس تعیین و خرج بودجه کشور به دست این قوه است.

در ادامه این مقاله آمده است: در عمر بیش از چهار دهه ای جمهوری اسلامی ایران ۱۲ انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و برگزاری سیزدهمین دوره را هم در ۲۸ خرداد سال جاری در پیش داریم. با رجوع تاریخی به برگزاری این ۱۲ دوره به سادگی قابل مشاهده است که میزان مشارکت مردم در دوره های گوناگون متفاوت بوده است. این که در هر دوره میزان مشارکت مردم در انتخاب عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری چگونه بوده و به چه دلایلی این مشارکت کم یا زیاد شده را در این مقاله مورد بررسی قرار داده ایم.

حضور ۷۰ درصدی مردم در اولین دوره، ۶۴درصدی در دومین دوره، ۷۵درصدی در دوره سوم، ۵۴ درصدی در چهارمین دوره و حضور ۵۴ درصدی و ۶۳ درصدی در دوره های پنجم و ششم، حضور ۷۹ درصدی و ۶۷ درصدی در هفتمین و هشتمین دوره، حضور ۶۲ درصدی و ۶۳ درصدی در دوره های نهم و دهم و در نهایت حضور ۷۲ درصدی و ۷۳ درصدی مردم در انتخابات دوره های یازدهم و دوازدهم در این مقاله آمده است.

منبع:ایرنا