به گزارش آرمان شرق و به نقل از دنیای اقتصاد، قیمت طلا و سکه امروز در حالی پایین آمد که دلار ثبات قیمت را نسبت به روز گذشته تجربه کرد.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۴۳ (یک هزار و نهصد و چهل و سه ) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۴۳ -۰.۳۱ امروز
۱,۹۴۹ -۰.۰۲ ۲ روز پیش
۱,۹۴۹ ۹ ۰.۴۶ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۱.۵۱ درصدی، از ۱,۲۴۸,۶۶۷ (یک میلیون و دویست و چهل و هشت هزار و ششصد و شصت و هفت ) تومان به ۱,۲۳۰,۱۹۹ (یک میلیون و دویست و سی هزار و یکصد و نود و نه) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۳۰,۱۹۹ -۱۸,۴۶۸ -۱.۵۱ امروز
۱,۲۴۸,۶۶۷ ۴۲,۴۷۷ ۳.۴ روز قبل
۱,۲۰۶,۱۹۰ -۵,۳۱۰ -۰.۴۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار امروز

قیمت دلار امروز به ۲۷,۲۵۰ (بیست و هفت هزار و دویست و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۷,۲۵۰ ۰ ۰ امروز
۲۷,۲۵۰ ۸۵۰ ۳.۱۱ روز قبل
۲۶,۴۰۰ -۴۵۰ -۱.۷۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت یورو امروز

در بازار امروز یورو نسبت به روز قبل ، با ۹۴ تومان کاهش، ۳۲,۱۵۳ (سی و دو هزار و یکصد و پنجاه و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۱۵۳ -۹۴ -۰.۳ امروز
۳۲,۲۴۷ ۱,۰۰۶ ۳.۱۱ روز قبل
۳۱,۲۴۱ -۶۲۹ -۲.۰۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت پوند امروز

پوند، امروز به ۳۴,۹۸۷ (سی و چهار هزار و نهصد و هشتاد و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۵۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۹۸۷ -۱۹۰ -۰.۵۵ امروز
۳۵,۱۷۷ ۱,۰۹۸ ۳.۱۲ روز قبل
۳۴,۰۷۹ -۶۸۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۷,۴۶۰ (هفت هزار و چهارصد و شصت ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با کاهش ۰.۸۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۶۰۰ (سه هزار و ششصد ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با کاهش ۰.۳۱ درصدی، از ۲۰,۶۳۳ (بیست هزار و ششصد و سی و سه ) تومان به ۲۰,۵۶۸ (بیست هزار و پانصد و شصت و هشت ) تومان رسید.

قیمت سکه امروز

قیمت سکه امروز به ۱۳,۱۵۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۱۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۱۵۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۱.۱۵ امروز
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۳ روز قبل
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۹۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ امروز
۶,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۲.۶ روز قبل
۶,۷۲۰,۰۰۰ -۸۰,۰۰۰ -۱.۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۳,۹۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۱.۴۴ درصدی نسبت به روز قبل، ۲,۰۸۰,۰۰۰ (دو میلیون و هشتاد هزار) تومان معامله شد.