آرمان شرق:محسن رضایی را در پشت صحنه برنامه تلویزیونی حالا خورشید می بینید. اخیرا توئیت محسن رضایی و بکارگیری واژه فریب برای عملیات کربلای ۴ با واکنش های بسیار گسترده در فضای مجازی روبرو شده و فرمانده سابق جنگ برای توضیح در این زمینه به برنامه حالا خورشید در شبکه ۳ رفت