آرمان شرق:تیم ملی فوتبال ایران با میانگین سنی ۲۷.۰۴ در جام ملت های آسیا شرکت می کند. همچنین ایران قدبلندترین تیم جام ملتها است.

به گزارش آرمان شرق به نقل از ایسنا، در آستانه شروع جام ملت های آسیا، فاکس اسپورت اقدام به طبقه بندی تیم های حاضر در این رقابت ها کرده است که در آن تیم ملی فوتبال ایران با میانگین سنی ۲۷.۰۴ شانزدهمین تیم جوان جام است.
پژمان منتظری با ۳۵ سال سن مسن ترین بازیکن ترکیب ایران است.
ویتنام همگروه ایران با ۲۳.۱۳ سال سن جوانترین تیم جام و چین با ۲۸.۷۴ سال سن پیرترین تیم در این رقابت ها است.

همچنین بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران با میانگین سنی ۱.۸۴ قدبلندترین تیم جام ملت ها است. این در حالی است که ویتنام هم گروه ایران با ۱.۷۵ سانتیمتر کوتاه قامت ترین تیم حاضر در جام ملت های آسیا است.