آرمان‌شرق: رضا رویگری و همسرش عکس جدیدی از خود منتشر کردند.