آرمان شرق: ترامپ که در دو سال گذشته به دلیل عدم ملاقات با هیچ یک از نظامیان مورد شدیدترین انتقادات قرار می‌گرفت این بار اقدام به انتشار ویدئویی از این ملاقات کرد اما این ویدئو مربوط به ملاقات او با اعضای نیروهای مخصوص آمریکایی بود، واحدی سری که عملیات محرمانه را در عراق انجام می‌دهند امری که باعث نقض قوانین ارتش در سری نگه داشتن تصاویر و هویت آنها شد.