آرمان شرق: یک پیرمرد دوستدار محیط زیست برای حفظ درخت حیاط خانه‌اش را به شکلی جالب و زیبا ساخته است که تصویر آن را مشاهده می‌کنید.