آرمان شرق:سفیر آلمان در تهران، در توییتی به حضور خود در بازار بزرگ تهران و دریافت شلغم از یک دستفروش اشاره کرد.

به گزارش آرمان شرق به نقل از ایسنا، این دیپلمات ارشد آلمانی در ایران با انتشار عکسی از حضور خود در بازار بزرگ تهران و دریافت شلغم از یک دستفروش به زبان انگلیسی و فارسی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: « شلغم لذیذ از یک دستفروش در بازار بزرگ تهران».