در جریان برگزاری انتخابات شهردار مسکو، ولادمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بعد از سه بار تلاش سرانجام موفق شد تا رای خود را ارسال کند.

زمانیکه پوتین پای صندوق رای رفت تا رای خود را اعلام کند، صدای مکانیکی اعلام کرد که دستگاه فرم را نمی شناسد. او که دچار سردرگمی شده بود پس از سه بار جابه‌جایی برگه خود، در نهایت دستگاه فرم را خواند و پوتین موفق شد تا رایش را اعلام کند.

بر اساس نظرسنجی های خروجی، شهردار فعلی پایتخت روسیه، “سرگی سوبیانین” در انتخابات پیروز خواهد شد. طبق اطلاعات اولیه او موفق به کسب ۷۴% آرا شده است.