برزگری افزود: در نظام مالیاتی سنتی، میزان داده و اطلاعات شخص محور بود و غالبا دریافت مالیات از این طریق بر اساس چانه‌زنی بود؛ اما با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و هوشمند شدن نظام مالیاتی، اطلاعات به‌صورت دقیق در اختیار نظام مالیاتی قرار بوده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. او با بیان اینکه هدف اصلی از سامان‌دهی حساب‌های تجاری و غیرتجاری، مبارزه با فرار مالیاتی و جلوگیری از پولشویی است، افزود: در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله اول در خردادماه و تیرماه سال جاری اعلام کرد که مودیان حساب‌های تجاری مربوط به فعالیت کسب‌وکارشان را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند که تاکنون بیش از هشت‌میلیون و ۳۰۰هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شده است.

برزگری با اشاره به اینکه در مرحله دوم کلیه حساب‌های متصل به ابزارهای پرداخت و دستگاه‌های کارت‌خوان به‌عنوان حساب تجاری تلقی شدند، اظهار کرد: ضمن اینکه کلیه حساب‌های اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شوند، سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری و هماهنگی بانک مرکزی کلیه حساب‌های غیرتجاری را به‌صورت مستمر پایش می‌کند. رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با بیان اینکه در آینده هیچ فعال اقتصادی بدون عضویت در سامانه مودیان و استفاده از پایانه فروشگاهی نمی‌تواند فعالیت کند، گفت: حسب مصوبه مراجع مربوط ثبت نام اشخاص مشمول توسط سازمان مالیاتی کشور انجام خواهد شد، لکن بارگذاری اطلاعات توسط خود مودیان انجام می‌‌شود. شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس به‌عنوان اولین گروه فراخوان‌شده اشخاص مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورت‌حساب الکترونیکی از اول آبان۱۴۰۱ هستند/ اینتا