بلینکن، درباره اقدامات جبرانی که ایران بعد از تصویب قطعنامه در شورای حکام در دستور کار قرار داده گفت: «گام‌هایی که از ایران می‌بینیم دلگرم‌کننده نیستند و تصمیم‌گیری درباره بازگشت یا عدم بازگشت به توافق هسته‌ای به عهده آن‌ها است.»

 «آنتونی بلینکن»، وزیر خارجه آمریکا گفت که گام‌هایی که از ایران می‌بینیم دلگرم‌کننده نیستند.

بلینکن گفته است: «ما شاهدیم که ایران مسائل غیرمرتبط با توافق هسته‌ای را به مذاکرات وین می‌آورد.»/فارس