آرمان شرق-گروه بین الملل:ایران در جنگ اورانیوم پیروز شده است و اسرائیل برای جلوگیری از ساخت چاشنی انفجاری موج «ترور» را رهبری می‌کند.از نقطه نظر فنی، ایران دارای مواد کافی برای ساخت حداقل یک کلاهک اتمی است یا می‌تواند با فشار یک دکمه این کار را انجام دهد. اما ایران به احتمال زیاد مانند اسرائیل هرگز اعلام نخواهد کرد که دارای سلاح اتمی است یا اینکه قصد ساخت آن را دارد.