رهبر انقلاب: مقاومت ملت ایران باعث شکست سیاست فشار حداکثری شد