رئیس پیشین بانک مرکزی ، دولت را به تمرکز بر رفع موانع تعامل خارجی جهت تامین ارز مورد نیاز معیشت مردم فراخواند.

عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی نوشت:

ماه گذشته عراق ۱۱ میلیارد دلار صادرات نفت داشت، یعنی۷۰ درصد کل ارز مورد نیاز ما برای واردات یکسال ‎کالاهای اساسی و دارو!

یعنی ۷۰ درصد کل ارز مورد نیاز ما برای واردات یکسال کالاهای اساسی و دارو!

با داشتن رتبه اول مجموع ذخایرنفت وگاز دنیا، بر رفع موانع ‎تعامل خارجی برای تأمین ارز موردنیاز معاش و سرمایه گذاری برای

رشد اقتصادی،که در یک دهه کلاً ۵درصد بود، تمرکزکنید.

66666666666666666666666666666666.jpg

منبع: خبر آنلاین