این روزنامه نوشت:

اینکه جماعتی در حوزه به بهانه انقلابی بودن، به راحتی غیرهمفکران خود را به ضدیت با انقلاب، جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، و دارای تفکر سکولاریستی و مانند آن متهم کنند، یا به بهانه دفاع از نظام بیانیه صادر کرده و به لطایف الحیل و حتی بدون اجازه، نام اساتید را در شمار امضا کنندگان درج نمایند تا آمار را افزایش دهند، و… نشانه افول اخلاق است، در حالی که انقلابی‌ها به منظور جلب و جذب دیگران باید بیش از دیگران به اخلاق پای بند باشند.

یکی از عوامل ریزش نیروهای انقلاب، “بی‌اخلاقی”، “خود حق پنداری” و “تحمیل رأی خود بر دیگران” ازسوی مدعیان انقلابیگری است. و تنها راه جبران، بازگشت به ارزشها و پایبندی به موازین اخلاقی است.

گفتنی است ۳روز قبل جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه علمیه قم در حمایت و بیعت با مقام معظم رهبری، محکومیت اغتشاشات اخیر و تقاضای برخورد سریع و قاطعانه با اخلال‌گران امنیت ملت ایران توسط قوه قضائیه بیانیه ای صادر کرده و تاکید نمودند در چنین شرائطی سکوت در برابر توطئه‌های دشمن و کجروی‌های غافلان به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.