منصوری افزود: «معمولا اروپا قصد دارد از موضع برتر و ضعف با جمهوری اسلامی برخورد کند و انتظار دارد ایران با این‌گونه برخوردها تسلیم مواضع اروپا شود و از دیدگاه‌‌‌ها و منافع خودش دست بردارد. این اتفاقی است که طی چند دهه گذشته در کل اروپا وجود داشته است.» این کارشناس مسائل بین‌الملل بیان کرد: «البته برخورد اروپا با جمهوری اسلامی ایران در هر زمان و مقطعی با یک شکل و شدتی صورت گرفته است و هیچ‌گاه نخواسته روابط صمیمانه، حسنه، واقع‌‌‌بینانه و دوستانه با ایران داشته باشد. این موضعی‌‌‌ است که متاسفانه در کل اروپا و تحت‌تاثیر فشارهای آمریکا، رژیم صهیونیستی یا برخی دیگر از دشمنان ایران اتخاذ می‌شود که بخشی از آن در ارتباط با تعارض منافعی است که با خودش احساس می‌کند.»

منصوری عنوان کرد: «لذا هرازگاهی به نوعی اقداماتی علیه ایران انجام می‌دهند و این موضوع تازگی ندارد. ما در این زمینه طی چند دهه گذشته اقدامات معارض با منافع و امنیت جمهوری اسلامی ایران را در دنیا کم ندیده‌‌‌ایم بنابراین بحث تحریم یا تهدید یا دیگر اقدامات علیه ایران را همواره در کارنامه خودشان داشته‌‌‌اند.»