تبلیغات

۵۰ شهردار کشور در سمنان

آرمان شرق:شهردار سمنان بابیان اینکه به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده کویر، نشست شهرداران کشور در سمنان برگزار می‌شود، گفت: ۵۰ شهردار در این ن...

شهرداری ها - پایگاه خبری آرمان شرق