تبلیغات

حسن رسولی در گفت و گو با آرمان شرق:

اهداف و برنامه‌های این شورا متفاوت است/ما به شعار پاک دستی اصلاح طلبان وفادار بودیم/سیستم غیر شفاف را به ارث برده‌ایم/بدهی‌ها مانع اصلی مدیریت جدید شهری است

آرمان شرق–علیرضا پورحسین:افتتاح دوباره خط هفت مترو تهران بهانه ای شد تا به عملکرد مدیریت شهری گذشته و شورای شهر پنجم و مدیریت جدید شهرداری بپردا...

شورا های شهر و روستا - پایگاه خبری آرمان شرق