تبلیغات

ورود مین زدایان انگلیسی به خلیج فارس

آرمان شرق:تعدادی نیروی نظامی انگلیسی که در زمینه مین‌زدایی متخصص هستند، وارد خلیج فارس شدند. به گزارش آرمان شرق و به نقل از ایلنا تعدادی نیروی نظامی ا...

خاورمیانه - صفحه ۳ از ۹۵ - پایگاه خبری آرمان شرق