تبلیغات
تندروی دلواپسان براندازان را تقویت می‌کند/دست‌شان برسد لاریجانی را هم اعدام می‌کنند/بدل تکنیک‌های تندروها را بلد هستیم/باید نگران نفوذ جریانات بیرونی و سرویس‌های بین المللی در میان تندروهای داخلی بود/هر کسی شعارهای خیلی تند می‌دهد باید به دیده تردید به او نگریست
دکتر فیاض زاهد در گفت و گو با آرمان شرق:

تندروی دلواپسان براندازان را تقویت می‌کند/دست‌شان برسد لاریجانی را هم اعدام می‌کنند/بدل تکنیک‌های تندروها را بلد هستیم/باید نگران نفوذ جریانات بیرونی و سرویس‌های بین المللی در میان تندروهای داخلی بود/هر کسی شعارهای خیلی تند می‌دهد باید به دیده تردید به او نگریست

ایران در ۳حوزه نیاز به همکاری روسیه دارد/روس‌ها در ماجرای نفت به ما خیانت نکردند/پیش انگارهای منفی نسبت به روسیه ذهن ایرانی ‌ها را پر کرده است/نگاه بدبینانه به روسیه و جانبدارانه به غرب داریم/تا همینجا هم روس‌ها فراتر از روابط دو کشور پای ما ایستاده‌اند
دکتر شعیب بهمن در گفت و گو با آرمان شرق:

ایران در ۳حوزه نیاز به همکاری روسیه دارد/روس‌ها در ماجرای نفت به ما خیانت نکردند/پیش انگارهای منفی نسبت به روسیه ذهن ایرانی ‌ها را پر کرده است/نگاه بدبینانه به روسیه و جانبدارانه به غرب داریم/تا همینجا هم روس‌ها فراتر از روابط دو کشور پای ما ایستاده‌اند

ویژه - صفحه ۳ از ۶۷ - پایگاه خبری آرمان شرق