تبلیغات
به‌جای گمانه‌زنی اجازه دهید خود شورا تصمیم بگیرد/نمی‌توانیم بگوییم مردم از اصلاح‌طلبان و شورا ناراضی هستند/از همه ظرفیت های قانونی استفاده می‌کنیم تا افشانی بماند/ پاسخ استعلامات شورای شهر را نداده‌اند/وارد مباحث گزینش شهردار نشده‌ایم/
گفت‌و‌گوی آرمان شرق با دو عضو شورای شهر تهران:

به‌جای گمانه‌زنی اجازه دهید خود شورا تصمیم بگیرد/نمی‌توانیم بگوییم مردم از اصلاح‌طلبان و شورا ناراضی هستند/از همه ظرفیت های قانونی استفاده می‌کنیم تا افشانی بماند/ پاسخ استعلامات شورای شهر را نداده‌اند/وارد مباحث گزینش شهردار نشده‌ایم/

ویژه - صفحه ۲ از ۶۱ - پایگاه خبری آرمان شرق