تبلیغات

دکتر حسن خوشپور در گفت و گو با آرمان شرق

قیمت کالاها کاهشی نشده چون انتظار افزایش قیمت ارز وجود دارد/نرخ ارز تنها معیار نیست و متغییرهای دیگر اقتصادی بر افزایش قیمت اثرگذار هستند

آرمان شرق-جواد مرشدی:دلار از اوج قله زنی تا این روزها به ۱۰۰ درصد سقوط پهلو زده و قیمت ارز به نصف آن روزهای کابوس وار رسیده و می توان گفت که شاهد ثبات...

اخبار ویژه - پایگاه خبری آرمان شرق