گزارش دموکراسی در سال ۲۰۲۲ / افت دموکراسی آمریکا/ وضعیت ایران

گزارش دموکراسی در سال ۲۰۲۲ / افت دموکراسی آمریکا/ وضعیت ایران

آرمان شرق-گروه سیاست : اکونومیست مدعی شده است ایران با ۱.۹۶ امتیاز از ۱۰ امتیاز ممکن در گروه کشورهای کمتر دموکراتیک جهان قرار گرفته و ایالات متحده تنها در رتبه ۳۱ در رتبه بندی شاخص دموکراسی ۲۰۲۲ قرار دارد و از ۳۰ کشور عقب افتاده است.

«عدالت سیاسی»؛ دستاوردها و کاستی‌ها

«عدالت سیاسی»؛ دستاوردها و کاستی‌ها

آرمان شرق-گروه سیاست:وقتی ما شاهده برپایی عدالت سیاسی باشیم می‌توانیم شاهد برپایی حاکمیت قانون باشیم. هر مسیر که برای توسعه کشور باید ترسیم شود ابتدا باید از دروازه عدالت سیاسی عبور کند. همواره شکاف بین دولت و ملت را باید با شاخص‌های عدالت سیاسی سنجیده شود. یکی از ملاک‌های که در این بین باعث کم‌رنگ شدن عدالت سیاسی می‌شود فاصله دولت و ملت است. چون برخی که به بدنه حاکمیت نزدیک هستند به‌نوعی خود برتربینی نسبت به سایر طبقات جامعه پیدا می‌کنند که همین موضوع باعث می‌شوند روند بی‌قانونی افزایش پیدا کند. توجه داشته باشید که اگر عدالت سیاسی وجود نداشته باشد قطعا نمی‌توانیم شاهد «عدالت قضایی»، «اجتماعی»، «اقتصادی» و … باشیم

سعید حجاریان : ما بیشتر از آن‌که از انقلابات موفق درس بگیریم باید از جنبش‌های ناموفق بیاموزیم

سعید حجاریان : ما بیشتر از آن‌که از انقلابات موفق درس بگیریم باید از جنبش‌های ناموفق بیاموزیم

آرمان شرق-گروه سیاست:عده‌ای تلاش دارند این گزاره را ثابت کنند که راه ایجاد تغییر از همان مسیر خواهد گذشت حال آن‌که باید توجه داشت تاریخ مملو از تجارب شکست‌خورده است؛ تجاربی که با تکیه بر این‌همانی‌ها به‌وجود آمده‌اند. ما بیشتر از آن‌که از انقلابات موفق درس بگیریم باید از جنبش‌های ناموفق بیاموزیم.

کسری «سرمایه اجتماعی» و برنامه‌های توسعه

کسری «سرمایه اجتماعی» و برنامه‌های توسعه

آرمان شرق-گروه سیاست:طرح این سئوال خالی از لطف نیست که در حال حاضر، پس انداز صندوق اجتماعی ایران چقدر است؟ آیا مطالعه دقیقی در این زمینه صورت گرفته است؟ کسری ناشی از سیاستگذاری های ناصواب در طی سالهای دور و دراز پسامشروطه تاکنون چقدر است؟ و چگونه می توان برای ترمیم و افزایش آن اقدام کرد؟

سال ۲۰۲۳ چگونه خواهد بود: دمکراسی در مقابل استبداد؟

سال ۲۰۲۳ چگونه خواهد بود: دمکراسی در مقابل استبداد؟

آرمان شرق-گروه سیاست:موسسه بین المللی دمکراسی گزارشی تحت عنوان وضعیت جهانی دمکراسی در سال ۲۰۲۲ تهیه کرده است. این اندیشکده که مقرش در شهر استکهلم است پرده از روی تحولات بالقوه سیاسی در کشورهایی برداشته است که به طور معمول روی استانداردهای دمکراتیک در سطح بالا حرکت کرده اند. به عبارت دیگر در سراسر جهان تعداد بیشتری از کشورها به سوی استبداد در حال حرکت اند در حالی که دمکراسی در حال فرسایش است.

مبانی معرفت شناسی گفت و گو

مبانی معرفت شناسی گفت و گو

آرمان شرق-گروه سیاست:از طریق گفت و گو و مفاهمه می توان به درک مشترک دست یافت، این رویکرد، معتقد است عاملان هم مختارند و هم در درون محدودیت ساختاری قرار دارند، ولی در عین حال، واقعیاتی موجود هستند که می توانند جنبه عام داشته باشد. همچنین در یک ساختار کلی و کلان که پیش موجود بوده است، دست به انتخاب و فعالیت می زنند، ولی در عین حال، در یک تعامل و دیالکتیک دوسویه، هم می سازند و هم ساخته می شوند،

تاریخ خشونت‌پرهیزی

تاریخ خشونت‌پرهیزی

آرمان شرق-گروه سیاست:«معمولا جنبشی را که از گریسون تا گاندی ادامه می‌یابد متضاد با جنبشی می‌دانند که از مارکس و انگلس به لنین می‌رسد؛ اما این تضاد بسیار بی‌معنی است زیرا این دو اشتراکات مهمی دارند که به انتقادهای تندوتیز از برده‌داری و استعمارگری غرب محدود نمی‌شود». او نشان می‌دهد که با وجود تفاوت‌های شکلی این دو جریان، آرزوی مشترک این دو جنبش تحقق ساختاری است که ویژگی آن محو هرگونه خشونت‌ باشد.

ملی گرایی جدید ؛ ایرانی در حال ملت شدن است

ملی گرایی جدید ؛ ایرانی در حال ملت شدن است

آرمان شرق-گروه سیاست:ملیتی که در راه است، جان و انرژی و قدرت خود را از خون زندگی می‌گیرد. به همین جهت گرم و حماسی نیست.اردوگاه نمی‌سازد. درصدد تولید پشتوانه‌ای است برای هر جوان که آرزوی ویژه و خاص خود را طلب ‌کند. به هر کس توشه راه می‌دهد و نیرو و قدرت عطا می‌کند تا زندگی خود را همانطور که طبع‌اش طلب می‌کند پیش ببرد. ملت شدنی از سنخ خاک و زمین و آب،نه از سنخ آسمان و سقف و افق.

جامعه باز؛ ترجیح سخن بر شمشیر

جامعه باز؛ ترجیح سخن بر شمشیر

آرمان شرق-گروه سیاست: «سنت خردگرایی حکم می‌کند که با حربه سخن به جنگ برویم، نه با شمشیر، در این صورت ذاتاً پذیرای تعدد و تنوع خواهیم بود و در غیر این صورت، داشتن اهداف اجتماعی یکپارچه، به بهای مرگ آزادی – هم آزادی اندیشه و آزادی طلب حقیقت – تمام می شود و مرگ آزادی به معنای مرگ عقلانیت و شرف آدمی است»

جامعه‌باز و «مهندسی اجتماعی تدریجی»

جامعه‌باز و «مهندسی اجتماعی تدریجی»

آرمان شرق-گروه سیاست:در جامعه باز، «مهندسی اجتماعی ناکجاآبادی»، جای خود را به «مهندسی اجتماعی تدریجی» و جزء به جز و یا دموکراتیک می دهد، زیرا در این صورت آزمایش های اجتماعی در مقیاس کوچک و نیز آموختن از اشتباهات ممکن است و می توان با حذف خطاها و پیشگیری از فشارهای احتمالی، امکان حل مسائل و زمینه استقرار یک جامعه منطقی و عقلانی را فراهم ساخت